KRK.TV

niezależna telewizja internetowa – portal informacyjny

BALCEROWICZ: PRZYŁĘBSKA TO JEDNA Z NAJBARDZIEJ HANIEBNYCH POSTACI POWOJENNEJ POLSKI

Pełniąca obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska 33 lata temu została sędzią – dzięki decyzji komunistycznych władz.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówiący wiele o dekomunizacji umieścili na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską powołaną przez PRL na sędziego. W TK zasiada jako sędzia – także dzięki politykom PiS – prokurator z PRL Stanisław Piotrowicz.

O rocznicy Przyłębskiej przypomniał w social mediach prawnik prof. Wojciech Sadurski.

„Piękna rocznica, która mogła Państwu umknąć: 30 stycznia 1987 r. mgr Julia Przyłębska została powołana na sędzię przez Radę Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Gratulacje, Pani Julio, mam nadzieję, że szampanskoje igristoje wybuchło i że Prezes uświetnił”.

– Moim zdaniem Julia Przyłębska to jedna z najbardziej haniebnych postaci powojennej Polski – komentuje ekonomista prof. Leszek Balcerowicz.

Reakcje internautów:

„Pewnie będzie pitrasić w kuchni całą noc”.

„Ciekawe czy będzie bukiet kwiatów od Morawieckiego i okolicznościowy rosół u Prezesa”.

„Przecież każdy względnie myślący człowiek wie, że nie chodzi o walkę z komunistycznymi sędziami czy personami. Mamy Pana Piotrowicza, Panią Przyłębską… Jak powiedział pewien Pan z PiS „ciemny lud wszystko kupi””.

„Dlaczego PiS wybiera takie indywidua jak ona i np. Piotrowicz, bo nie mają swojego zdania, tylko zlecone przez partię wtedy komunistyczną teraz post komunistyczną”.

***

Fragment życiorysu zawodowego Przyłębskiej.

„W 2001 złożyła wniosek o powołanie na sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu. Jej kandydatura została negatywnie zaopiniowana przez właściwe organa Sądu Okręgowego z uwagi na liczne błędy przy wydawaniu orzeczeń, ponadprzeciętną liczbę uchylanych wyroków oraz wysoką absencję w pracy, co złożyło się na konkluzję, że jej powrót do orzekania byłby niekorzystny dla wymiaru sprawiedliwości. Do przyczyn licznych uchyleń wyroków wydanych przez Przyłębską należało m.in.: nieprzeprowadzanie jakiegokolwiek postępowania dowodowego przed wydaniem wyroku, obraza prawa materialnego, pomijanie w orzeczeniach podstawowych faktów sprawy, naruszanie granic swobodnej oceny dowodów oraz dokonywanie ustaleń sprzecznych z aktami spraw. 

Dwukrotnie sąd wyższej instancji nakazał wpisanie uwag do akt personalnych Przyłębskiej w związku z „rażącym naruszeniem prawa przez wydanie wyroku po rozprawie, o której strony nie zostały zawiadomione oraz rozstrzygnięciem o roszczeniu prawomocnie osądzonym”, a także w związku z „rażącym naruszeniem prawa przez sporządzenie wyroku nie zawierającego ustaleń faktycznych, analizy zgromadzonych dowodów ani wyjaśnienia podstawy prawnej”. 

Jednak w 2001 po przedstawieniu wniosku przez Krajową Radę Sądownictwa postanowieniem prezydenta RP z 30 października 2001 została powołana na sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu i w tym roku podjęła ponownie orzekanie”. (żródło: Wikipedia). 

***

Według profesorów prawa wybór Przyłębskiej na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego odbył się z naruszeniem prawa i nie jest ona pełnoprawnym prezesem tej instytucji.

W 2018 r. sędziowie TK zarzucili Przyłębskiej łamanie prawa poprzez arbitralne wyznaczanie składów sędziowskich.

Źródło: Polityczek.pl

Zobacz więcej

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *