KRK.TV

niezależna telewizja internetowa – portal informacyjny

OpenAI otrzymuje skargę od FTC, która domaga się zbadania i zawieszenia publikacji nowych wersji ChatuGPT

OpenAI stoi w obliczu nowej skargi do Federalnej Komisji Handlu, która wzywa agencję do zbadania grupy i zawieszenia komercyjnego wdrażania dużych modeli językowych, w tym najnowszej wersji popularnego narzędzia ChatGPT.

Skarga, opublikowana w czwartek przez grupę badawczą non-profit Center for AI and Digital Policy, oskarża OpenAI o naruszenie sekcji 5 ustawy o FTC, która zakazuje nieuczciwych i oszukańczych praktyk biznesowych, oraz wytycznych agencji dotyczących produktów AI.

CAIDP nazywa GPT-4 „stronniczym, zwodniczym i zagrażającym prywatności i bezpieczeństwu publicznemu”. Grupa twierdzi, że model dużego języka nie spełnia standardów, aby sztuczna inteligencja była „przejrzysta, wytłumaczalna, sprawiedliwa i empirycznie uzasadniona, przy jednoczesnym wspieraniu odpowiedzialności”.

Grupa chce, aby FTC wymogła na OpenAI ustanowienia sposobu niezależnej oceny produktów GPT przed ich wdrażaniem w przyszłości. Chce również, aby FTC stworzyła publiczny system zgłaszania incydentów dla GPT-4, podobny do swoich systemów zgłaszania oszustw konsumenckich. Chce również, aby agencja podjęła inicjatywę regulacyjną w celu stworzenia standardów dla generatywnych produktów AI.

Prezes CAIDP, Marc Rotenberg, podpisał szeroko rozpowszechniony list otwarty opublikowany w środę, w którym wezwano do co najmniej sześciomiesięcznej przerwy w „szkoleniu systemów sztucznej inteligencji potężniejszych niż GPT-4”. Wśród sygnatariuszy dokumentu znaleźli się między innymi Elon Musk i Steve Wozniak.

Zobacz więcej

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE